Bag Crys-T Heb ei wehyddu

  • Non Woven T-Shirt Bag

    Bag Crys-T Heb ei wehyddu

    1. Mae bagiau nad ydynt wedi'u gwehyddu yn dod yn fwy poblogaidd y dyddiau hyn ac yn gyfeillgar i'r amgylchedd sy'n cael eu gwneud o ddeunyddiau ailgylchadwy ac ailddefnyddiadwy 100%.
    2. Rydym yn un o'r cwmnïau adnabyddus sy'n cynhyrchu ac yn cyflenwi ystod helaeth o Fagiau Crys T Heb eu Gwehyddu. Mae'r bagiau hyn yn hawdd eu defnyddio a'u cario ac mae angen llai o waith cynnal a chadw arnynt. Rydym yn cynnig y bagiau hyn mewn lliwiau hudolus amrywiol. Gallwch eu storio a'u defnyddio ar gyfer amrywiaeth o wahanol weithgareddau yn eich bywyd bob dydd